Stormen på Stormandsgården

Borgerkrigslignende tilstande hersker i Danmark
Udskoling (7-10 klasse)
Kulturhistorie

Action i historietimen? Ja, tak!
Vi er i 1300-tallet. Borgerkrigslignende tilstande hersker i Danmark. En årle morgen er der uro på stormandsgården, folkene oppe på palisaden spejder ud over landskabet. Mellem træerne skimtes små lysglimt, er det solen, der glimter i en blankpudset hjelm?

Undervisningstilbuddet

Sammen med eleverne dramatiserer vi et fiktivt angreb på den befæstede stormandsgård på Bornholms Middelaldercenter. Perioden mellem Valdemar sejrs død i 1241 og Valdemar Atterdags magtovertagelse i 1340 var præget af stridigheder og kampe om tronen. I perioder herskede der borgerkrigslignende tilstande, og mange stormænd befæstede derfor deres hovedgårde mod omstrejfende røverbander, bondeoprør eller rivaliserende stormænd. Det er dette scenarie, vi befinder os i.

Gruppen deles i to hold, og figurerer hhv. angribere og forsvarere af stormandsgården. Ved hjælp af rollespil med forskellige rekvisitter gennemlever elever og lærere angrebet, og gruppen opdager, hvor vigtigt det er at samarbejde i en krisesituation. Fairness og teamwork er nogle helt essentielle færdigheder, som eleverne får styrket igennem processen.

Tilvalg: Som en festlig afslutning på turen kan vi tilbyde at der inde i stormandsgårdens fine festsal sluttes af med at skåle (drikken er alkoholfri) i keramikbægre, som I kan få med hjem som minde mod betaling af 25 kr. per elev. Ønsker I denne afslutning, skal I huske at reservere det samtidig med at I booker turen.

Praktiske oplysninger

Da gruppen deles undervejs i forløbet, er det vigtigt at der er mindst 30 og maks. 60 deltagere. Forløbet er meget velegnet til to parallelklasser eller flere klasser fra samme skole i fællesskab.

Undervisningsmaterialer:

BMC-Undervisningsmateriale: http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/skoler/undervisningsmaterialer.aspx
Her findes også introbog til middelaldercentret ”Velkommen til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter”.

På samme side findes også opgavearkene ”Levende Billeder”, som er målrettet mellemtrinet. De er opdelt i 5 tematiske grupper, men kan også kombineres efter egne ønsker.

Adresse

Bornholms Middelaldercenter Bornholms Middelaldercenter tStangevej 1 Østerlars 3760 Gudhjem

Telefon

+45 56 49 83 19

Fag

Historie

Pris

Pris: 90,- kr. pr. elev, 2 lærere gratis med i klasser med over 15 elever. Ved afslutning med skål i keramikbægre tillægges der 25 kr. pr. elev. Prisen inkluderer entre til Bornholms Middelaldercenter og til Hammershusudstillingen. Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af "Velkommen til middelalderen" og "guide til Hammershus" ved indgangen eller af guiden.

Varighed

2 timer. Gruppen er herefter velkommen til at fortsætte på egen hånd på middelaldercentret indenfor åbningstiden. Ønskes forløbet udvidet, f.eks. med besøg på skolen før eller efter turen, kontakt da Bornholms Middelaldercenter og få en pris.

Tidspunkt

Bedst fra april til oktober, men muligt hele året rundt. Deltagerantal: 30-60 elever Hvor: Bornholms Middelaldercenter Stangevej 1 Østerlars 3760 Gudhjem

Fællesmål

Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Kronologi, brud og kontinuitet; Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Historiske scenarier; Historisk bevidsthed