På sporet af bison og biodiversitet

Naturforvaltning i den bornholmske skov
Udskoling (7-10 klasse)
Naturvidenskab

Den europæiske bison – visenten – er det største vildtlevende pattedyr i Europa og som andre store dyr har den været truet og næsten udryddet. I dag er den fredet og den nuværende bestand i Europa ligger på omkring 4000 individer. 7 bisoner blev i 2012 udsat i en stor 200 ha indhegning omkring Svinemosen i Almindingen. Flokken  blev i sommeren 2013 forøget med en kalv.  Bisonerne skal udover at bidrage til besvarelsen af den europæiske bisonbestand, først og fremmest vise deres evne som skoventreprenører og dermed skabe dynamik og variation i skovbunden.

På turen gennem skoven med naturvejlederen finder eleverne tydelige spor efter flokkens aktiviteter. Vi snakker om naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed. Hvorfor har man udsat den europæiske bison på Bornholm? Hvad er formålet med projektet? Er det vigtig at frede truede arter?

Eleverne opfordres til at perspektivere til andre steder i Danmark, hvor man udsætter dyr og i øvrigt diskutere hvad invasive arter betyder for Danmarks naturlige dyreliv.  Vi går i sporet af bisonflokken, men der er ingen bisongaranti på turen.

Paktisk information:

Husk varmt tøj og solidt fodtøj

Orienter Jer på forhånd på Naturstyrelsen.dk. Læs om bison, bævere, ulve, flagermus m.m.

Planlæg med at billeddokumentere turen.

 

Adresse

Bisonskoven, Chr. X´s Vej 1, Parkeringspladsen, 3720 Aakirkeby

Websted

Telefon

+45 56 94 04 00 Bemærk at skolebesøg altid skal forudbestilles

Fag

Biologi

Pris

50 kr. pr. deltager inkl. lærer. Dog minimum 1000 kr.

Varighed

ca. 1½ time med naturvejleder.

Tidspunkt

Hele skoleåret

Fællesmål

Undersøgelser: Naturfaglige undersøgelser, Evolution, Økostystemer

Modellering: Økosystemer

Perspektivering: Perspektivering i naturfag, Økosystemer

Kommunikation: Formidling, Argumentation, Ordkendskab

Bemærk: Læs nærmere om færdigheds- og vidensmålene på www.NaturBornholm.dk

Fakta

Bisonflokken går i en 200 ha stor indhegningen

Bisonflokken arbejder som skoventreprenører

Mangfoldighed - biodiversitet - fødenet - fødekæder - Natura 2000