Klima og miljø

Energiudfordringer og mulige løsninger
Udskoling (7-10 klasse)
Naturvidenskab

Verden står overfor nogle nye udfordringer, som vi ikke kommer udenom at skulle finde en løsning på. Derfor er det utrolig vigtigt at kende til problematikken og nogle af de mulige løsninger. Vi går tæt ind på energi i dette undervisningsoplæg, og adskiller tingene i energiproduktion, energifordeling, samt energiforbrug. Men først ser vi på klimaforandringer gennem millioner af år, og hvad det har afstedkommet for dyre og planteliv, samt nogle af de udfordringer, der er ved de klimaforandringer, der sker i dag.

Turen går gennem udstillingerne, hvor der er håndgribelige eksempler.

Energiproduktion kan f. eks. komme fra vind, sol, eller som NaturBornholms løsning, hvor vi er gået fra olie til jord-, bjerg- og akvarievarme, hvilket har reduceret vores energiforbrug med 85%! Energifordeling med intelligent styring, er en af de vigtige fremtidige løsninger og Bornholm er test-ø i eco-grid projektet, som forklares ved el-bilbanen.  Energiforbrug og de løsninger der udvikles kommer vi også ind på og ser på NaturBornholms løsning med at bruge LED-lys, og derved reducere elforbruget med 90%.

Vi ser også andre ressourcebesparende foranstaltninger.

Eleverne kan derefter få til opgave at identificere og løse nogle problemer fra deres hjem eller skole.     

Adresse

NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby

Websted

Telefon

+45 56 94 04 00 Bemærk at skolebesøg altid skal forudbestilles

Fag

Biologi og geografi

Pris

90 kr. pr. elev, min. 15 elever. Lærere har gratis entré

Varighed

Ca. 1½ time

Tidspunkt

1. april - 31. oktober

Fællesmål

Biologi:

Perspektivering: Perspektivering i naturfag, Økostystemer

Kommunikation: Formidling, Argumentation, Ordkendskab

Geografi:

Undersøgelse: Globalisering, Naturgrundlag og levevilkår.

Modellering: Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering: Perspektivering i naturfag, Jordkloden og dens klima, Naturgrundlag og levevilkår

Kommunikation: Argumentation, Ordkendskab

Bemærk: Læs nærmere om færdigheds- og vidensmålene på www.NaturBornholm.dk

Fakta

Her kan indsættes tre hurtige fakta om aktiviteten.