I ét med kunsten

Interaktiv workshop om kunst og skulptur
Udskoling (7-10 klasse)
Kunst, arkitektur, design

Interaktiv workshop om kunst og skulptur i Bornholms Skulpturpark. Skulpturparken danner den smukke ramme for en workshop, der tager eleverne med på opdagelse i kunsten. For hvad er det kunsten kan? Hvad gør kunsten ved os? Og hvad kan vi bruge den til?

I en workshop fuld af leg og øvelser udforsker eleverne skulpturerne og kunstens evne til at vække vores sanser. Øvelserne åbner eleverne op og udfordrer deres kreativitet og samspil. De bruger sig selv til at skabe levende skulpturer og tager ja-hatten på, når de sammen spontant skaber og fortæller skulpturernes historier. I det kreative skulpturværksted bygger eleverne modeller af egne skulpturer og arbejder sammen i  grupper.

Formålet med Skulpturparkens sanse-workshop er at gøre kunsten vedkommende. Derfor er eleverne aktive deltagere, der bliver inspireret og udfordret til at udforske kunstens potentiale på egen krop.

Praktisk Information:

Undervisningen skal altid bookes på forhånd.

Workshoppen faciliteres af Tau Rebecca Mikkelsen fra Boost-innovation. Siden 2011 har hun arbejdet med at designe og facilitere innovative forløb med afsæt i kunsten.

Orientér jer desuden på www.skulpturparkbornholm.dk.

Adresse

Skulpturparken, Bjerregårdsvejen 3, 3740 Nexø

Telefon

+45 30 11 58 35

Fag

Billedkunst

Pris

99 kr. pr. elev for min. 10 elever

Varighed

3 timer

Tidspunkt

Hele skoleåret

Fællesmål

Valgfag 8. - 9. klasse: Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst - lokalt og globalt, iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder, analysere og reflektere forskellige fagområders brug af visuelle fremstillinger, undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet, kommunikere betydninger, meninger og holdninger i visuelle udtryk.

Fakta

Skulpturpark

Workshop

Sansemæssige oplevelser