Fra Kirke til Borg

Kirkens indflydelse på middelalderens dagligliv
Udskoling (7-10 klasse)
Kulturhistorie

En introduktion til kirkens indflydelse på middelalderens dagligliv. Turen forbinder to af øens største seværdigheder – Østerlars Rundkirke og Bornholms Middelaldercenter.

Undervisningstilbuddet

Vi starter ved Østerlars Rundkirke. Den imponerende kirkebygning vidner om at middelalderen ikke er længere væk, end at bygninger fra en svunden tid stadig tjener det formål som de blev bygget til, for mere end 800 år siden.

Her formidles omkring kirkens indflydelse på hverdagen, om tro både før og i middelalderen. Ude og inde i rundkirken tager vi dens særpræg og de enkelte rums funktion under lup, og ser også på kirkens smukke kalkmalerier, som fortæller gode historier om middelalderens samfund, som fortsætter på middelaldercenteret.

Vi går nu til middelaldercenteret (det tager ca. 15 min.)

Her starter anden halvdel af turen, hvor vi bevæger os rundt i de rekonstruerede middelaldermiljøer, bl.a. landbobebyggelsen, vandmøllen og på stormandens gård bag palisaderne. I dialog med eleverne kommer vi omkring dagliglivet for høj og lav i middelalderen. Stormandens festsal er udsmykket med kalkmalerier i stil med dem vi så i kirken. Inden for stormandsgårdens palisader taler vi om magtkampe mellem kirke, stormænd og konger, angreb og forsvar – og indflydelsen på almindelige menneskers liv. Gennem turen får eleverne et indblik i menneskernes hverdag i middelalderen.

Turen slutter af med en times aktiviteter på middelaldercentret, hvor eleverne sammen med formidleren får mulighed for selv at engagere sig og afprøve deres færdigheder.

Praktiske oplysninger

Denne tur indeholder én times aktiviteter, som kan variere fra tur til tur - aktiviteterne kan f.eks. være middelalderlege, afprøvning af rustninger, skrivning med fjerpen og blæk, bueskydning eller leg med metaldetektor.

Det anbefales efter turen at besøge udstillingen ”Levende Billeder” som reflekterer over kalkmalerierne på stormandsgården, der stilistisk er orienteret i kalkmalerierne i Østerlars Kirke. Dette lægger op til en diskussion om forholdet mellem levn, tolkning og rekonstruktion. Udstillingen ”Levende Billeder” har også et maleværksted. Opgaveark for besøget på middelaldercentret og i særdeleshed kalkmalerierne kan downloades på middelaldercentrets hjemmeside.

Undervisningsmaterialer

BMC-Undervisningsmateriale ”Levende billeder”: http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/skoler/undervisningsmaterialer.aspx Opgavearkene er målrettet mellemtrinet. De er opdelt i 5 tematiske grupper, men kan også kombineres efter egne ønsker.

På samme side findes også hæftet ”Levende Billeder” om kalkmalerierne på stormandsgården, samt introbog til middelaldercentret ”Velkommen til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter”.

Adresse

Bornholms Middelaldercenter Stangevej 1 Østerlars 3760 Gudhjem

Telefon

+45 56 49 83 19

Fag

Historie og Kristendomskundskab

Pris

Pris: 90,- kr. pr. elev, 2 lærere gratis med i klasser med over 15 elever. Prisen inkluderer entre til Østerlars Rundkirke, Bornholms Middelaldercenter og entre til Hammershusudstillingen. Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af "Velkommen til middelalderen" og "guide til Hammershus" ved indgangen eller af guiden

Varighed

3 timer inkl. 1 times aktiviteter. Gruppen er herefter velkommen til at fortsætte på egen hånd på middelaldercentret indenfor åbningstiden. Ønskes forløbet udvidet, f.eks. med besøg på skolen før eller efter turen, kontakt da Bornholms Middelaldercenter og få en pris.

Tidspunkt

Bedst fra april til oktober, men muligt hele året rundt. Deltagerantal: 15-30 elever

Fællesmål

Historie:

Efter 9. klassetrin
Kronologi og sammenhæng: Kronologi, brud og kontinuitet; Det lokale, regionale og globale
 

Kristendomskundskab:
Efter 9. klassetrin

Bibelske fortællinger: Fortælling og kultur
Kristendom: Kristendommens historie; Kristne udtryk