Formidling, debat og show

Om rovfugle og ugler
Ungdomsuddannelser
Naturvidenskab

Bornholms Rovfugleshow har med succes udviklet formidlingsforløb til unge og voksne under diverse uddannelser – bla. til gymnasier, Skovskolen i Nødebo m.fl.

I den første time gennemføres der en debat i plenum. Deltagerne præsenteres for en række delemner og spørgsmål som de selv skal reflektere over og spørge videre ind til. Emnerne kan tilrettelægges efter gruppens behov, men kredser om spørgsmål som:

Hvad er en rovfugl? Kender I de danske rovfugle og ugler? Hvor vil I søge info om dem?

Hvordan ser status ud for de danske rovfugle? Hvorfor skal vi gøre noget for rovfugle og ugler? (biodiversitet/økosystemer, økonomi, naturoplevelser) Hvordan tror I at det optimale landskab ser ud – set ud fra rovfugle og uglers krav?

Derefter går selve showet i gang, - her vises der en række forskellige rovfugle og ugler. Der formidles om deres kendetegn, jagtformer, tilpasninger m.m. og I mærker suset, når fuglene kommer helt tæt på. Enkelte får måske mulighed for at ”få en fugl på handsken”, og der fortælles om menneskets samspil med fuglene og naturen – før og nu.

Praktisk Information:

Showet varer ca. en time.  Før, under eller efter forløbet kan der evt. afsættes tid til at se udstillinger, se infofilm, drikke kaffe osv.

Adresse

Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4, Nyker, 3700 Rønne

Telefon

+45 96 79 30 37

Fag

Biologi, biodiversitet og økosystemer, naturpleje.

Pris

80 kr. pr. elev dog min. 15 elever

Varighed

ca. 2 timer

Tidspunkt

april til oktober eller efter aftale

Fællesmål

Gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser m.m.

Fakta