En karls og en piges liv

Melstedgård Landbrugsmuseum
Udskoling (7-10 klasse)
Kulturhistorie

Familie, slægt og fællesskaber dannede rammen om individets liv i 1800tallets. Vi tager udgangspunkt i karlen og pigens liv på en middelstor gård på Bornholm i 1860erne. På dette tidspunkt var gården en fuldt moderne gård inde og ude. Faste sociale rammer, faste daglige, årstidsbestemte, naturbestemte gøremål prægede livet - både arbejdslivet og privatlivet. Gennem fortælling, dialog og diskussion oplever vi livet på gården. Det handler om samspillet mellem materielle kår og hverdagsliv. Vi kommer også indenom forhold i lokalsamfundet (bl.a. andelsbevægelsen) og udviklingen på verdensplan.

Eleverne får mulighed for at sætte deres eget liv i relation til tidligere grundvilkår, se udvikling og sammenhænge. Ikke mindst mellem diskussionen mellem individ, familie, lokal-samfund og den ”store verden”. Undervejs diskuterer vi nogle af de metoder, man anvender for at ”genskabe historien”/levendegøre den, som vi gør på Melstedgård.

Mod betaling kan oplægget kombineres med aktiviteter, hvor drenge og piger er adskilt og prøver typisk karl og pige arbejde/pligter. Det vil være aktiviteter knyttet til dyr, marker, møllen og huset alt efter årstid.

Praktisk information:

Husk praktisk tøj/fodtøj samt mad og drikke. Kontakt os for nærmere aftale ssh@bornholmsmuseum.dk

Mere om livet på landet i 1800-tallet på http://www.bornholmsmuseum.dk/udforsk/bornholms-historie/erhverv/landbrug/melstedgaard.aspx

Se ”Årets gang på Melstedgård” (dvd fra Bornholms Museum)

Adresse

Landbrugsmuseet Melstedgård, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem, Danmark

Telefon

+45 56 95 07 35

Fag

Historie

Pris

400 kr. pr. klasse

Varighed

ca. 1 time (uden aktiviteter)

Tidspunkt

1. april til 31. oktober

Fællesmål

iflg. Fællesmål 2009, Historie faghæfte 4: Periodens fremherskende holdninger, livsbetingelser. Forskelle ligheder med i dag. Kilde-kritik/historiske problemstillinger.

Fakta

Husk praktisk tøj

Undervisningen foregår på landbrugsmuseet

Genskab historien og vær med til at diskutere, hvordan livet var i 1860´erne.