Besøg Danmarks østligste øgruppe

Christiansø og Frederiksø
Mellemtrin (3-6 klasse)
Udskoling (7-10 klasse)
Idræt, Outdoor
Kulturhistorie
Kunst, arkitektur, design
Naturvidenskab

Et besøg på Christiansø giver mulighed for flere forskellige aktiviteter afhængigt af, hvor længe opholdet skal vare.

Er man på et tre timers ophold (sejlads med det gode skib Ertholm fra Gudhjem kl. 10 og hjemkomst igen kl. 15) kan man nemt nå at få et fint indtryk af øgruppen. Den ”lange” tur rundt om Christiansø er nemlig kun på 1,4 kilometer.

Turen kan gøres på egen hånd, men en guidet tur med en af øens egne rundvisere er anbefalelsesværdigt. I så fald vil det være en god idé på forhånd at have gjort sig klart, hvad temaet for turen skal være: Den kan være historisk, den kan handle om det enestående dyre- og planteliv, eller den kan have fokus på, hvordan dagliglivet foregår på så lille en ø så langt mod øst.

Praktisk information

Kontakt eventuelt rundviser Charlotte Kring på telefon 53 53 95 26 og lav en aftale. I kan også kontakte Christiansø Skole på telefon 20 29 15 60, hvor de største elever gerne vil vise gæstebørn og -unge rundt på deres ø.

Det er også muligt at besøge øen med en overnatning – f.eks. med ankomst kl. 11 og retur igen dagen efter kl. 14. I så fald er det bedst at bo i telt på teltpladsen. Om aftenen kan I lave grillmad på den faste grill i Kongens Have, hvor der også er borde og bænke.

Og hvis I har lyst til at besøge øens skole, som har mellem 10 og 15 elever fra 0. til 7. klasse, kan det også arrangeres. Men ring på forhånd til skoleleder Nick Dalum på telefon 20 29 15 60 for at lave en aftale.

Mere inspiration finder I på Christiansøs hjemmeside www.christiansoe.dk eller på skolens hjemmeside på adressen www.christiansøskole.dk. Her finder I også en underside, som særligt henvender sig til lejrskoler, og som giver mulighed for at forberede turen i god tid, inden I kommer. Adressen er: www.christiansøskole.dk/lejrskole.

Adresse

Christiansø, 3760 Gudhjem

Websted

Telefon

+45 20 29 15 60

Fag

Historie, geografi, biologi og natur/teknologi.

Pris

Transport til Christiansø: www.christiansoefarten.dk eller telefon 56 48 51 76. Derudover eventuelt honorar til rundviser m.m.

Varighed

Typisk 1-2 dage

Tidspunkt

Hele året

Fællesmål

Historie: Tidernes fremherskende holdninger, livsbetingelser, forskelle og ligheder med i dag, kildekritik/historiske problemstillinger.

Biologi: Naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed, naturpleje og naturbevarelse, herunder sælers betydning for lokalsamfundet.

Fakta

Oplev et lille lokalsamfund.

Mærk historiens vingesus.

Kom tæt på naturen.